Célkitűzések

Az Esztrich és Ipari Padló Egyesület fontos célkitűzése a hazai padozatkészítési munkák szakmai színvonalának emelése, az elkészült padozatok minőségének javítása, a padozatokkal összefüggő burkolat-meghibásodások és a vitás esetek számának csökkentése.

elősegíti és támogatja az ipari padló és esztrich szerkezetek szakmai területén dolgozó  szakemberek, vállalkozó szervezetek szakmai képzését,Az Egyesület célja elérése érdekében:

 • aktívan közreműködik szakmai irányelvek, előírások szabványok készítésében, kidolgozásában, illetve azok érvényre juttatásában, beleértve az építésben részt vevő szereplők feladat és hatáskörét.
 • segítséget nyújt az építmények padozataival kapcsolatos állásfoglalások és szakvélemények kidolgozásában és közzétételében,
 • a szakmai közvélemény tájékoztatása céljából közreműködik a szakmai információk terjesztésében és a szakirodalmi tevékenység fejlesztésében,
 • dolgozni kíván a padlószerkezetek anyaggyártói fejlesztési munkájának elősegítésén az általuk meghatározott keretek szerint,
 • ellátja az Egyesület tagjainak szakmai érdekképviseletét,
 • közreműködik a nemzetközi együttműködés területén,
 • vállalkozási tevékenységet végez, mely tevékenységet nem nyereségorientáltan végzi; a vállalkozási tevékenység keretében az Egyesület szabványfordítási, szabvány előkészítési feladatokat végez,
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amiket a jogszabályok vagy jelen alapszabály a feladatkörébe utalnak.

Az elmúlt években az Egyesület lefordította, a Magyar Szabványügyi Testület pedig kiadta az esztrich-témakörben legfontosabb EN szabványokat.
Tekintettel arra, hogy az anyagvizsgálati szabványokon kívül jelenleg nem készülnek európai szabványok az esztrichek és az ipari padlók tervezésére, kivitelezésére, sem pedig az elkészült felületek minőségi követelményeire, így ezeknek a műszaki szabályozási dokumentumoknak a hiánypótlását vállalta fel az Egyesület azzal, hogy nemzeti hatályú műszaki előírásokat készít és bocsát ki.
Az Egyesület minél szélesebb szakmai támogatással kívánja kiadni a Műszaki Előírásokat, ezért a Burkolástechnika Egyesülettel közösen, 2010. novemberben tudományos konferenciát szervezett a burkolatokkal és aljzatokkal kapcsolatos kérdésekről, a kiadás előtt álló Műszaki Előírásról. A konferenciára meghívást kapott az ország valamennyi, a szakmához kapcsolódó műszaki egyeteme és tudományos intézete.

Jelenleg az alábbi Padló ME jelzetű Műszaki Előírások vannak kidolgozás alatt:

 • Padló ME 01 Esztrichpadozatok. Felületminőségi, geometriai jellemzők
 • Padló ME 02 Ipari padlók. Felületminőségi, geometriai jellemzők
 • Padló ME 03 Esztrichpadozatok. Tervezés, kivitelezés
 • Padló ME 04 Ipari padlók. Tervezés, kivitelezés

A Műszaki Előírások célja, hogy irányelvként szolgáljanak a magyar szervezetek, vállalkozók egymás közötti szerződésének megkötéséhez, ezért felhasználhatók a tervezés, kivitelezés, költségvetés-kiírás, szerződéskötés során.

Az Egyesület a különböző hazai és külföldi szakmai szervezetekkel összefogva folytatja a megkezdett műszaki szabályozási munkát.

Pénzügyi beszámolóink